Viken Industri & Pumpeservice

Overflatebehandling

VIOPAS tilbyr overflatebehandling på stål og betong. Både med malingssystemer og kompositt. Kompositt er ofte en keramisk epoxy som er motstandsdyktig mot stor slitasje, kjemiske angrep, høye temperaturer og generelt væske med partikler.

Med overflatebehandling mener vi alt fra sandblåsing til lakkering. Vi har mobilt utstyr som betyr at vi i tillegg til å utføre jobber på vårt eget verksted, kan vi også utføre jobben hos dere. Vi har mobilt lakkeringsutstyr og vask- og sandblåsingsutstyr.

Ellers selger vi kompositt, som ofte er en keramisk epoxy. Kompositten er svært motstandsdyktig mot større slitasjer, kjemiske angrep, høye temperaturer og generelt væske med partikler.